Gaeilge

Siamsaíocht oíche an mhac léinn – Eachtraí trí Ghaeilge

Luann Chloe Ní Ghríofa na háiteanna is fearr do Ghaeilge a cleachtadh mar mhac léinn timpeall na cathrach agus fíorúla freisin

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

B’fhéidir go bhfuil tú tar éis snas a chur ar do chuid scileanna gaeilge le linn an dianghlásala agus ba mhaith leat é a choimeád suas? Bhuel, tá