Gaeilge

An Coiste Gaeilge nua sa Choláiste

Bhunaigh Gretchen Ganley coiste nua chun Gaeilge a chur in ord tosaíochta san Aontas, agus labhraíonn sí linn faoina taithí leis go dtí seo

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Le hathoscailt Sheomra na Gaeilge ar champas le déanaí, tháinig píosa gnáthshaoil ar ais leis chomh maith. Ach bhí mé fágtha ag smaoineamh faoi na cumainn, na clubanna

Gaeilge

Na scrúdaithe is cáiliúla sa Choláiste

Labhraíonn Anthony faoina thaithí leis na scrúduithe scoláireachta, agus pléitear na deacrachtaí a bhaineann leo.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom)

Le deireadh na bliana seo ag teannadh linn, diríonn caint i measc pobal an Choláiste ar na scrúduithe Scoláireachta. Más olc maith leat é, chomh deacair is

Gaeilge

Folláine i gcoraintín

Labhraíonn Gráinne Nic Cathmhaoil le mac léinn faoina thaithí le cúrsaí aclaíochta i rith an dianghlasáil, agus conas a ndeachaigh sé i dtaithí leis.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Uaireanta, bíonn sé deacair go leor tú féin a spreagadh chun aclaíochta a dhéanamh, agus d’fhéadfaí a rá go ndearna an dianghlasála cúrsaí aclaíochta i bhfad níos deacra