Gaeilge

Tábhacht na folláine do mhic léinn

Labhraíonn mac léinn Folláine Aclaíochta agus Sláinte in Ollscoil Luimnigh faoi bhuntáistí aclaíochta agus cothú cothrom do mhic léinn

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom

D’fhéadfadh, dar liomsa, go mbeadh deacrachtaí ag formhór na mac léinn chun a bheith spreagtha staidéar a dhéanamh an t-am ar fad. Bíonn deacrachtaí agam go minic le

Gaeilge

Cumha sa Choláiste

Molann Hazel Ní Bhroin conas is féidir leat déileáil leis an gcumha

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Is rud nórmálta é a bheith cumhach agus tú sa choláiste, ach, níor chóir go mbeidh tú 

Bhí taighde déanta ag Cuideachta Tithíochta na Mac Léinn agus meastar

Gaeilge

Tionchar na paindéime ar mhic léinn

Léiríonn Hazel Ní Bhroin conas a chuireann na srianta isteach ar mhic léinn i mbealaí éagsúla agus iad ag tabhairt faoi chúrsa i rith na géarchéime.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i cló trom).

Faraor, tá formhór na ndaoine timpeall an domhain fágtha le go leor deacrachtaí éagsúla  mar thoradh ar an bpaindéim seo. Beag beann ar do bhliain, agus tú sa