An Coiste Gaeilge nua sa Choláiste

Bhunaigh Gretchen Ganley coiste nua chun Gaeilge a chur in ord tosaíochta san Aontas, agus labhraíonn sí linn faoina taithí leis go dtí seo

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Le hathoscailt Sheomra na Gaeilge ar champas le déanaí, tháinig píosa gnáthshaoil ar ais leis chomh maith. Ach bhí mé fágtha ag smaoineamh faoi na cumainn, na clubanna

Tábhacht na folláine do mhic léinn

Labhraíonn mac léinn Folláine Aclaíochta agus Sláinte in Ollscoil Luimnigh faoi bhuntáistí aclaíochta agus cothú cothrom do mhic léinn

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom

D’fhéadfadh, dar liomsa, go mbeadh deacrachtaí ag formhór na mac léinn chun a bheith spreagtha staidéar a dhéanamh an t-am ar fad. Bíonn deacrachtaí agam go minic le

Oibrithe tosaigh agus an Pobal

Insíonn oibrithe tosaigh dúinn faoina dtaithí ag obair i rith paindéime

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Más airgeadóir nó dochtúir an duine, d’athraigh freagrachtaí san ionad oibre an-tapa an bhliain seo. Ag cur i bhfeidhm caitheamh na mascanna, ag iarraidh ar dhaoine scaradh sóisialta

Tá galar an airgid tolgtha ag an gcóras tríú leibhéal faoi láthair

Scrúdaíonn Jason Ó Leanacháin táillí clárúcháin agus é ag caitheamh solais ar chúrsaí airgid.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Ní rachadh sé dian orainn uilig a rá go bhfuil bliain acadúil nach bhfacthas a comhionann riamh i ndán do mhic léinn amach anseo. Bíodh sin mar atá,

Cumha sa Choláiste

Molann Hazel Ní Bhroin conas is féidir leat déileáil leis an gcumha

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Is rud nórmálta é a bheith cumhach agus tú sa choláiste, ach, níor chóir go mbeidh tú 

Bhí taighde déanta ag Cuideachta Tithíochta na Mac Léinn agus meastar