Tá galar an airgid tolgtha ag an gcóras tríú leibhéal faoi láthair

Scrúdaíonn Jason Ó Leanacháin táillí clárúcháin agus é ag caitheamh solais ar chúrsaí airgid.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Ní rachadh sé dian orainn uilig a rá go bhfuil bliain acadúil nach bhfacthas a comhionann riamh i ndán do mhic léinn amach anseo. Bíodh sin mar atá,

Cumha sa Choláiste

Molann Hazel Ní Bhroin conas is féidir leat déileáil leis an gcumha

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Is rud nórmálta é a bheith cumhach agus tú sa choláiste, ach, níor chóir go mbeidh tú 

Bhí taighde déanta ag Cuideachta Tithíochta na Mac Léinn agus meastar

Tionchar na paindéime ar mhic léinn

Léiríonn Hazel Ní Bhroin conas a chuireann na srianta isteach ar mhic léinn i mbealaí éagsúla agus iad ag tabhairt faoi chúrsa i rith na géarchéime.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i cló trom).

Faraor, tá formhór na ndaoine timpeall an domhain fágtha le go leor deacrachtaí éagsúla  mar thoradh ar an bpaindéim seo. Beag beann ar do bhliain, agus tú sa

Na deacrachtaí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge sa Choláiste

Pléann Jason Ó Leanacháin leis na constaicí a chastar ar mhic léinn agus iad ag foghlaim Gaeilge sa Choláiste

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Is teanga í an Ghaeilge a bhfuil neart deachrachtaí ag sroicheadh léi. Ach gach seans go raibh sé sin ar eolas agat cheana féin. Nó muna raibh, seans

Ag déanamh cairdis nua nuair atá foghlaim chumaisc i mbun sa Choláiste

Molann Yu Hua Chaomhánach conas cairdis nua a spreagadh nuair atá formhór na múinteoireachta á dhéanamh ar líne

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Cé hiad ár slánaitheoirí agus muid in am an ghátair, ag streachailt leis an mbrú nó ag mothú uaighnigh i lár na dianghlasála? Ó m’eispéireas féin,