Teangacha agus an chian-fhoghlaim

Labhraíonn Gráinne Nic Cathmhaoil le mic léinn a dhéanann a staidéar ar theangacha, chun fiosrú amach tionchar na paindéime ar fhoghlaim na dteangacha.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.) 

I bpobal foghlaim na dteangacha, níl aon rud cosúil le bheith báite sa sprioctheanga agus sa chultúr. Tá a fhios ag gach duine a chuaigh go dtí an

Éifeacht na paindéime ar sheandaoine

Faigheann Hazel Ní Bhroin léargas pearsanta agus acadúil ar thioncar Covid-19 ar sheandaoine.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Cloistear comhráite éagsúla faoi éifeacht Covid-19 ar dhaoine óga, ar mheabharshláinte daoine agus ar streachailt airgeadais maidir le níos lú postanna sa tír. Ach, dar liomsa, níl dóthain

An comhshaol i mbaol an bháis.

Labhraíonn Hazel Ní Bhroin faoi na bealaí éagsúla gur féidir linn an t-imshaol a shabháil agus muid faoi dhianglasáil.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Níl dabht ar bith ann go raibh an géarchéim aeráide caite as ár n-intinn againn píosa le linn na paindéime seo. Cad chuige nach mbeadh? Táimid faoi dhianglasáil

Buaigh an téarma seo

Téigh ar ais chuig na bunrudaí agus ná bí ag deifriú, a deir Gráinne Nic Cathmhaoil

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Ní cheapaim go raibh mé i m’aonar ag tnúth le bheith ar ais sa choláiste don dara téarma, fiú i gcomhair lá amháin i rith na seachtaine. Le

Íoga, machnamh agus dialann a choinneáil- cén fáth a chleachtar iad?

Pléann Chloe Ní Ghríofa conas is féidir ióga, machnamh agus dialann a choimeád cabhrú le do shláinte intinne ar an aimsir seo.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Gan dabht, ní chreidimid an suíomh ina bhfuilimid i láthair na huaire. Cuireadh ár saolta bunoscionn agus mar sin tá sé i bhfad níos tábhachtaí ná riamh aire

Grá i gcoraintín

Labhraíonn Hazel Ní Bhroin faoi thionchar na paindéime ar an gcaidrimh atá againn le daoine éagsúla ar fud na tíre agus conas iad a choinneáil slán

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Cibé duine atá grá agat dóibh; do thuismitheoirí, do pháirtí, nó do sheantuistí, tá sé míle uair níos tábhachtaí ná riamh a bheith i dteagmháil leo le

Féinléiriú trí Ghaeilge: Agallamh le cruthaitheoir Gaeilgheansaí

Le níos mó daoine ag éirí níos bródúla faoin nGaeilge, is cinnte go bhfuil níos mó spáis san margadh do níos mó tairgí Gaelacha.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Idir Brexit agus an phaindéim, cánacha nua agus ganntanas stoic, tá níos mó constaicí anois ná riamh do chomhlachtaí agus d’fhiontraithe. Ina thaobh seo, chuaigh

An Coiste Gaeilge nua sa Choláiste

Bhunaigh Gretchen Ganley coiste nua chun Gaeilge a chur in ord tosaíochta san Aontas, agus labhraíonn sí linn faoina taithí leis go dtí seo

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Le hathoscailt Sheomra na Gaeilge ar champas le déanaí, tháinig píosa gnáthshaoil ar ais leis chomh maith. Ach bhí mé fágtha ag smaoineamh faoi na cumainn, na clubanna