Comment, Gaeilge

YesGaeilgeTCD – an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann le vótáil “tá”

Labhraíonn Pádriag Mac Brádaigh ar son an fheachtais YesGaeilgeTCD atá ar siúl faoi láthair

I gColáiste na Tríonóide, ní bhíonn an ceart ag Gaeilgeoirí a saol a chaitheamh trí mheán a dteanga féin. Mar a chéile, ní bhíonn an deis ag mórán sa Choláiste, atá ag iarraidh foghlaim agus a bheith rannpháirteach i saol

Gaeilge

Comharthaí mílitrithe ar an gcampas: Easpa measa ar Ghaeilgeoirí

Tá meancóga litrithe agus gramadaí i nGaeilge le feiceáil ar fud an champais. Cad chuige seo agus an dtarlódh a leithéid i dtaobh an Bhéarla?

Má shiúlann tú timpeall champas Choláiste na Tríonóide, b’fhéidir go sílfeá go bhfuil an-obair á déanamh ag an gcoláiste maidir le comharthaíocht dhátheangach, shílinnse é ar aon nós. Ar a laghad, shíl mé é go dtí go raibh mé ag …