Gaeilge

Éigeantas an Ghaeilge inár gcóras oideachais

Pléann Gráinne Nic Cathmhaoil na tuairimí agus na staitisticí a bhaineann leis an díospóireacht

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.) 

Tagann an díospóireacht chonspóideach seo d’éigeantas na Gaeilge suas bliain i ndiaidh bliana nuair a thagann Seachtain na Gaeilge. Bíonn díospóireachtaí ag na cumainn sa choláistí agus

Gaeilge

Teangacha agus an chian-fhoghlaim

Labhraíonn Gráinne Nic Cathmhaoil le mic léinn a dhéanann a staidéar ar theangacha, chun fiosrú amach tionchar na paindéime ar fhoghlaim na dteangacha.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.) 

I bpobal foghlaim na dteangacha, níl aon rud cosúil le bheith báite sa sprioctheanga agus sa chultúr. Tá a fhios ag gach duine a chuaigh go dtí an

Gaeilge

Féinléiriú trí Ghaeilge: Agallamh le cruthaitheoir Gaeilgheansaí

Le níos mó daoine ag éirí níos bródúla faoin nGaeilge, is cinnte go bhfuil níos mó spáis san margadh do níos mó tairgí Gaelacha.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Idir Brexit agus an phaindéim, cánacha nua agus ganntanas stoic, tá níos mó constaicí anois ná riamh do chomhlachtaí agus d’fhiontraithe. Ina thaobh seo, chuaigh

Gaeilge

An Coiste Gaeilge nua sa Choláiste

Bhunaigh Gretchen Ganley coiste nua chun Gaeilge a chur in ord tosaíochta san Aontas, agus labhraíonn sí linn faoina taithí leis go dtí seo

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Le hathoscailt Sheomra na Gaeilge ar champas le déanaí, tháinig píosa gnáthshaoil ar ais leis chomh maith. Ach bhí mé fágtha ag smaoineamh faoi na cumainn, na clubanna

Gaeilge

Na scrúdaithe is cáiliúla sa Choláiste

Labhraíonn Anthony faoina thaithí leis na scrúduithe scoláireachta, agus pléitear na deacrachtaí a bhaineann leo.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom)

Le deireadh na bliana seo ag teannadh linn, diríonn caint i measc pobal an Choláiste ar na scrúduithe Scoláireachta. Más olc maith leat é, chomh deacair is