Gaeilge

Éifeacht na paindéime ar sheandaoine

Faigheann Hazel Ní Bhroin léargas pearsanta agus acadúil ar thioncar Covid-19 ar sheandaoine.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Cloistear comhráite éagsúla faoi éifeacht Covid-19 ar dhaoine óga, ar mheabharshláinte daoine agus ar streachailt airgeadais maidir le níos lú postanna sa tír. Ach, dar liomsa, níl dóthain

Gaeilge

An comhshaol i mbaol an bháis.

Labhraíonn Hazel Ní Bhroin faoi na bealaí éagsúla gur féidir linn an t-imshaol a shabháil agus muid faoi dhianglasáil.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Níl dabht ar bith ann go raibh an géarchéim aeráide caite as ár n-intinn againn píosa le linn na paindéime seo. Cad chuige nach mbeadh? Táimid faoi dhianglasáil

Gaeilge

Grá i gcoraintín

Labhraíonn Hazel Ní Bhroin faoi thionchar na paindéime ar an gcaidrimh atá againn le daoine éagsúla ar fud na tíre agus conas iad a choinneáil slán

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Cibé duine atá grá agat dóibh; do thuismitheoirí, do pháirtí, nó do sheantuistí, tá sé míle uair níos tábhachtaí ná riamh a bheith i dteagmháil leo le

Gaeilge

Tábhacht na folláine do mhic léinn

Labhraíonn mac léinn Folláine Aclaíochta agus Sláinte in Ollscoil Luimnigh faoi bhuntáistí aclaíochta agus cothú cothrom do mhic léinn

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom

D’fhéadfadh, dar liomsa, go mbeadh deacrachtaí ag formhór na mac léinn chun a bheith spreagtha staidéar a dhéanamh an t-am ar fad. Bíonn deacrachtaí agam go minic le

Gaeilge

Cumha sa Choláiste

Molann Hazel Ní Bhroin conas is féidir leat déileáil leis an gcumha

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Is rud nórmálta é a bheith cumhach agus tú sa choláiste, ach, níor chóir go mbeidh tú 

Bhí taighde déanta ag Cuideachta Tithíochta na Mac Léinn agus meastar

Gaeilge

Tionchar na paindéime ar mhic léinn

Léiríonn Hazel Ní Bhroin conas a chuireann na srianta isteach ar mhic léinn i mbealaí éagsúla agus iad ag tabhairt faoi chúrsa i rith na géarchéime.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i cló trom).

Faraor, tá formhór na ndaoine timpeall an domhain fágtha le go leor deacrachtaí éagsúla  mar thoradh ar an bpaindéim seo. Beag beann ar do bhliain, agus tú sa