Gaeilge

Ag déanamh cairdis nua nuair atá foghlaim chumaisc i mbun sa Choláiste

Molann Yu Hua Chaomhánach conas cairdis nua a spreagadh nuair atá formhór na múinteoireachta á dhéanamh ar líne

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Cé hiad ár slánaitheoirí agus muid in am an ghátair, ag streachailt leis an mbrú nó ag mothú uaighnigh i lár na dianghlasála? Ó m’eispéireas féin,