Íoga, machnamh agus dialann a choinneáil- cén fáth a chleachtar iad?

Pléann Chloe Ní Ghríofa conas is féidir ióga, machnamh agus dialann a choimeád cabhrú le do shláinte intinne ar an aimsir seo.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Gan dabht, ní chreidimid an suíomh ina bhfuilimid i láthair na huaire. Cuireadh ár saolta bunoscionn agus mar sin tá sé i bhfad níos tábhachtaí ná riamh aire

Grá i gcoraintín

Labhraíonn Hazel Ní Bhroin faoi thionchar na paindéime ar an gcaidrimh atá againn le daoine éagsúla ar fud na tíre agus conas iad a choinneáil slán

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom).

Cibé duine atá grá agat dóibh; do thuismitheoirí, do pháirtí, nó do sheantuistí, tá sé míle uair níos tábhachtaí ná riamh a bheith i dteagmháil leo le

Féinléiriú trí Ghaeilge: Agallamh le cruthaitheoir Gaeilgheansaí

Le níos mó daoine ag éirí níos bródúla faoin nGaeilge, is cinnte go bhfuil níos mó spáis san margadh do níos mó tairgí Gaelacha.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Idir Brexit agus an phaindéim, cánacha nua agus ganntanas stoic, tá níos mó constaicí anois ná riamh do chomhlachtaí agus d’fhiontraithe. Ina thaobh seo, chuaigh

An Coiste Gaeilge nua sa Choláiste

Bhunaigh Gretchen Ganley coiste nua chun Gaeilge a chur in ord tosaíochta san Aontas, agus labhraíonn sí linn faoina taithí leis go dtí seo

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Le hathoscailt Sheomra na Gaeilge ar champas le déanaí, tháinig píosa gnáthshaoil ar ais leis chomh maith. Ach bhí mé fágtha ag smaoineamh faoi na cumainn, na clubanna

Tábhacht na folláine do mhic léinn

Labhraíonn mac léinn Folláine Aclaíochta agus Sláinte in Ollscoil Luimnigh faoi bhuntáistí aclaíochta agus cothú cothrom do mhic léinn

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom

D’fhéadfadh, dar liomsa, go mbeadh deacrachtaí ag formhór na mac léinn chun a bheith spreagtha staidéar a dhéanamh an t-am ar fad. Bíonn deacrachtaí agam go minic le

Oibrithe tosaigh agus an Pobal

Insíonn oibrithe tosaigh dúinn faoina dtaithí ag obair i rith paindéime

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Más airgeadóir nó dochtúir an duine, d’athraigh freagrachtaí san ionad oibre an-tapa an bhliain seo. Ag cur i bhfeidhm caitheamh na mascanna, ag iarraidh ar dhaoine scaradh sóisialta