Comment, Gaeilge

Is deis é an t-oideachas dhá-theangach chun srianta aicme shóisialta a sharú

Bilingual education offers a chance to overcome social class limitations

Is minic a dhéantar tagairt d’Éire mar Oiléan na Naomh agus na nOllúna. Muscalaíonn an frása fileata seo saibhreas oidhreachta agus oideachais na tíre seo ionainn. Cuireann sé i gcuimhne fosta ceangal docht an oideachais agus na hEaglaise thar na