Faoistiní ó dalta na Gaeilge: Conas fáil réidh le gráin don Ghaeilge i ndiaidh na hArdteiste

Déanann Meadhbh Ní Cheallacháin, iníon léinn na Gaeilge, anailíse ar an ngráin a mhothaítear don Ghaeilge i ndiaidh na meánscoile

An bhfuil grá don Ghaeilge caillte agat tar éis do thréimhse sa mheánscoil, agus an dteastaíonn uait an grá a fháil ar ais? Seo meabhrúchán sciobtha ó ardchumacht (dalta le spleodar sa Ghaeilge!) chun do chuid Gaeilge a úsáid níos

Seachtain i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg

haith Abigail Ní Mhuircheartaigh, seachtain i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg i rith an tseisiún iomlánaigh an Feabhra seo chaite

Mar mhac léinn na Fraincíse, bhí deis agam dul ar Erasmus chuig rogha leathan cathracha sa Fhrainc. Ar deireadh, shocraigh mé ar Strasbourg. Cathair starúil atá inti, ina bhfuil blas na Gearmáine le brath go láidir. Mar gheall ar an

An bhfuil sé in am dúinn ar fad na haipeanna coinne a scriosadh?

Is gnáthrud é chun cas ar dhaoine trí Tinder nó Hinge, ach ag an am chéana, is minic a fheictear na haipeanna mar cluiche

“An bhfuil tú go maith? Mar tá tú ag féachaint go maith.”

Cloiseann Gaeilgeoirí na briathra meala den saghas seo níos minice ná a mhalairt ar Tinder. Gan amhras is fearr linn an beart seo ná an teaictic chliúsaíochta chun …

Éigse: féile liteartha Choláiste na Trionóide – na buaicphointí

Déantar achoimre ar imeachtaí Sheachtain na hÉigse a bhí á cheiliúradh i mí Feabhra

, , , and

Ó 12ú – 16ú Feabhra, ghlac pobal na hollscoile páirt sa cheiliúradh bhliaintiúil Seachtain na hÉigse. Is féile liteartha í Seachtain na hÉigse, féile ina baintear taitneamh as litríocht agus ealaín na Gaeilge. Cuirfear gach saghas imeacht ós ár gcomhair,

Is deis é an t-oideachas dhá-theangach chun srianta aicme shóisialta a sharú

Bilingual education offers a chance to overcome social class limitations

Is minic a dhéantar tagairt d’Éire mar Oiléan na Naomh agus na nOllúna. Muscalaíonn an frása fileata seo saibhreas oidhreachta agus oideachais na tíre seo ionainn. Cuireann sé i gcuimhne fosta ceangal docht an oideachais agus na hEaglaise thar na

Pádraig Mac Brádaigh announced as sole candidate for Oifigeach na Gaeilge

The election will be held alongside the other TCDSU sabbatical elections

and

Pádraig Mac Brádaigh will be the sole candidate running for the new Oifigeach na Gaeilge (Irish Language Officer) in the upcoming Trinity College Dublin Students’ Union (TCDSU) sabbatical election. 

This is the first time in which the position will be

Chomhábhair i gcomhair d’fhichidí

An t-oideas atá de dhíth chun an tréimhse seo a mhaireachtáil

D’fhéadfadh d’fichidí a bheith scanrúil, suaite, agus strusmhar. Ní rún é go mbaineann neart amanna deacra le tús an tsaoil mar dhuine fásta. Ach, ag an am céanna, bíonn a lán draíocht, spraoi agus grá le feiceáil. Chun bunús láidre

YesGaeilgeTCD – an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann le vótáil “tá”

Labhraíonn Pádriag Mac Brádaigh ar son an fheachtais YesGaeilgeTCD atá ar siúl faoi láthair

I gColáiste na Tríonóide, ní bhíonn an ceart ag Gaeilgeoirí a saol a chaitheamh trí mheán a dteanga féin. Mar a chéile, ní bhíonn an deis ag mórán sa Choláiste, atá ag iarraidh foghlaim agus a bheith rannpháirteach i saol

Tuairisc ar Oireachtas na Samhna 2023

Thaistil an Cumann Gaelach chuig an féile bliantiúil is mó i bpobal na Gaeilge, a bhí ar siúl i gCill Áirne i mbliana.

Tá fios ag chuile duine go bhfuil an tOireachtas buacphointe na bliana do phobal na Gaeilge. Is deis é dúinne, na cainteoirí Gaelacha ar fad, chun ár gcultúr agus ár dteanga a chéiliúradh. Tá sé chomh tábhachtach dúinn chun an