Is deis é an t-oideachas dhá-theangach chun srianta aicme shóisialta a sharú

Bilingual education offers a chance to overcome social class limitations

Is minic a dhéantar tagairt d’Éire mar Oiléan na Naomh agus na nOllúna. Muscalaíonn an frása fileata seo saibhreas oidhreachta agus oideachais na tíre seo ionainn. Cuireann sé i gcuimhne fosta ceangal docht an oideachais agus na hEaglaise thar na

Dining Hall hustings: Maguire draws on union experience while Balfe practises punchlines

Kicking off the sabbatical election, the Dining Hall hustings revealed an unconventional presidential race

This year’s presidential race is proving to be one of sharp contrast between a traditional radical candidate and a comedic Oxford outsider as the Trinity College Dublin Students’ Union (TCDSU) sabbatical election kicks off with the Dining Hall hustings.

Taking

Pádraig Mac Brádaigh announced as sole candidate for Oifigeach na Gaeilge

The election will be held alongside the other TCDSU sabbatical elections

and

Pádraig Mac Brádaigh will be the sole candidate running for the new Oifigeach na Gaeilge (Irish Language Officer) in the upcoming Trinity College Dublin Students’ Union (TCDSU) sabbatical election. 

This is the first time in which the position will be

Chomhábhair i gcomhair d’fhichidí

An t-oideas atá de dhíth chun an tréimhse seo a mhaireachtáil

D’fhéadfadh d’fichidí a bheith scanrúil, suaite, agus strusmhar. Ní rún é go mbaineann neart amanna deacra le tús an tsaoil mar dhuine fásta. Ach, ag an am céanna, bíonn a lán draíocht, spraoi agus grá le feiceáil. Chun bunús láidre

YesGaeilgeTCD – an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann le vótáil “tá”

Labhraíonn Pádriag Mac Brádaigh ar son an fheachtais YesGaeilgeTCD atá ar siúl faoi láthair

I gColáiste na Tríonóide, ní bhíonn an ceart ag Gaeilgeoirí a saol a chaitheamh trí mheán a dteanga féin. Mar a chéile, ní bhíonn an deis ag mórán sa Choláiste, atá ag iarraidh foghlaim agus a bheith rannpháirteach i saol

Tuairisc ar Oireachtas na Samhna 2023

Thaistil an Cumann Gaelach chuig an féile bliantiúil is mó i bpobal na Gaeilge, a bhí ar siúl i gCill Áirne i mbliana.

Tá fios ag chuile duine go bhfuil an tOireachtas buacphointe na bliana do phobal na Gaeilge. Is deis é dúinne, na cainteoirí Gaelacha ar fad, chun ár gcultúr agus ár dteanga a chéiliúradh. Tá sé chomh tábhachtach dúinn chun an

Ag Baineadh na Speaclaí de Nós Díom

Is féidir linn dearmad a dhéanamh chun na dearudaí a fheiceáil i saol. Labhraíonn Martha Nic Mathúna linn faoi slí éascá chun draíocht an saol a choimeád beo lá i ndiaidh lae

Tá mo chairde ar fad bréan dom ag labhairt faoi na spéaclaí de nós. Mar sin, bheartaigh mé go labhróidh mé faoi anseo. Caithfidh mé a admháil gur tháinig mé ar an gcoincheap seo ar Tik Tok; ‘ag baineadh na

An Dearcadh ar Éireannaigh thar lear: na steiréitíopaí agus an fhírinne

Is minic a chloistear na steiréitíopaí faoi na hÉireannaigh ach an fíor iad? Déanann Niamh ní Lideadha imscrúdú ar an dearcadh atá fúinne sa Fhrainc.

Cad a cheapann daoine idirnáisiúnta orainne nuair atá muid thar lear? Is mise Niamh, i láthair na huaire, agus táim ar Erasmus sa chathair álainn Bordeaux sa Fhrainc. Creid é no ná chreid, táim i mo chónaí anseo os cionn

Ag Foghlaim na Gaeilge: An Bóthar Fada

Labhraíonn Dusk Mac Buideach faoin a dtaithí ag foghlaim na Gaeilge mar mac léinn idirnáisiúnta.

Is féidir le foghlaim teanga nua a bheith scanrúil, dúshlánach. Tá rialacha nua, gramadach nua, agus fuaimeanna nua ann. Is féidir leo go léir a bheith mearbhlach. Tá sé seo fíor don Ghaeilge gan dabht. Is ábhar éigeantach í an