Gaeilge

Tá galar an airgid tolgtha ag an gcóras tríú leibhéal faoi láthair

Scrúdaíonn Jason Ó Leanacháin táillí clárúcháin agus é ag caitheamh solais ar chúrsaí airgid.

(Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.)

Ní rachadh sé dian orainn uilig a rá go bhfuil bliain acadúil nach bhfacthas a comhionann riamh i ndán do mhic léinn amach anseo. Bíodh sin mar atá,

Gaeilge

Na deacrachtaí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge sa Choláiste

Pléann Jason Ó Leanacháin leis na constaicí a chastar ar mhic léinn agus iad ag foghlaim Gaeilge sa Choláiste

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Is teanga í an Ghaeilge a bhfuil neart deachrachtaí ag sroicheadh léi. Ach gach seans go raibh sé sin ar eolas agat cheana féin. Nó muna raibh, seans