Gaeilge

Na deacrachtaí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge sa Choláiste

Pléann Jason Ó Leanacháin leis na constaicí a chastar ar mhic léinn agus iad ag foghlaim Gaeilge sa Choláiste

Tá gluais ar fáil thíos i gcomhair na bhfocal i gcló trom.

Is teanga í an Ghaeilge a bhfuil neart deachrachtaí ag sroicheadh léi. Ach gach seans go raibh sé sin ar eolas agat cheana féin. Nó muna raibh, seans