Arts & Culture, Gaeilge

Éigse: féile liteartha Choláiste na Trionóide – na buaicphointí

Déantar achoimre ar imeachtaí Sheachtain na hÉigse a bhí á cheiliúradh i mí Feabhra

, , , and

Ó 12ú – 16ú Feabhra, ghlac pobal na hollscoile páirt sa cheiliúradh bhliaintiúil Seachtain na hÉigse. Is féile liteartha í Seachtain na hÉigse, féile ina baintear taitneamh as litríocht agus ealaín na Gaeilge. Cuirfear gach saghas imeacht ós ár gcomhair,